Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memenuniyeti

En iyi personel ve yetişkin insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak. BORKAN Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Amacımız sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Üstün iş ahlâkı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilâne, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlâk kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve Dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine güç katmayı hedef alırız. İşletmemizde üst yönetim tarafından işletmemizin kalite politikasının belirlenmesi sırasında aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

İşletmemizin geleceğe yönelik vizyonları hazırlanmakta, vizyonda işletmelerimizin gelecekte ulaşacağı durum belirlenmektedir. İşletmemizin vizyonu, düzenlenen toplantılarda personele iletilmiş olup herkes tarafından anlaşılmıştır.İşletmemizin Pazar, müşteri ve çalışan ilişkilerini kapsayan yazılı bir misyonu vardır.Her departmanın politika ve stratejileri uyumlu olarak geliştirilmektedir.Kalite politikasını belirtirken müşteri gereksinimlerini yansıtacak ölçülebilir hedefler belirlenmektedir. Gelişmeler düzenli olarak ölçülmekte ve gerektiğinde işletmemizin kalite ve politikası güncelleştirilmektedir.