Kalite Ve Çevre

Kalite ve Çevre

İşletmemizde üst yönetim tarafından işletmemizin kalite politikasının belirlenmesi sırasında aşağıdaki adımlar izlenmektedir; İşletmemizin geleceğe yönelik vizyonları hazırlanmakta, vizyonda işletmelerimizin gelecekte ulaşacağı durum belirlenmektedir. İşletmemizin vizyonu, düzenlenen toplantılarda personele iletilmiş olup herkes tarafından anlaşılmıştır. İşletmemizin Pazar, müşteri ve çalışan ilişkilerini kapsayan yazılı bir misyonu vardır. Her departmanın politika ve stratejileri uyumlu olarak geliştirilmektedir. Kalite politikasını belirtirken müşteri gereksinimlerini yansıtacak ölçülebilir hedefler belirlenmektedir. Gelişmeler düzenli olarak ölçülmekte ve gerektiğinde işletmemizin kalite ve politikası güncelleştirilmektedir. İşletme çalışanlarının kalite, müşteri tatmini, ekip çalışmasıyla işletme ahlâkı ile ilgili sorumluluklarını vurgulayan değerler, üst yönetim tarafından belirlenmekte ve yazılı talimatlar haline getirilmektedir. İşletmemizde kalite, müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmet sunulması, üst yönetim tarafından belirlenen standartlara uyum sağlayarak kalite seviyesinin gelişmesi, işletmemizin vazgeçilmez politikasıdır.