Misyonumuz

Misyonumuz

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışal davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçmiyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine güç katmayı hedef alırız. İşletmemizde üst yönetim tarafından işletmemizin kalite politikasının belirlenmesi sırasında aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

İşletmemizin geleceğe yönelik vizyonları hazırlamakta, vizyonda işletmelerimizin gelecekte ulaşacağı durum belirlenmektedir. İşletmemizin vizyonu, düzenlenen toplantılarda personele iletilmiş olup herkes tarafından anlaşılmıştır.İşletmemizin pazar, müşteri ve çalışan ilişkilerini kapsayan yazılı bir misyonu vardır.Her departmanın politika ve stratejileri uyumlu olarak geliştirilmektedir.Kalite politikasının bilirtirken müşteri gereksinimlerin yansıtacak ölçülebilir hedefler belirlenmektedir. Gelişmeler düzenli olarak ölçülmekte ve gerektiğinde işletmemizin kalite ve politikası güncelleştirilmektedir.